Эльмира Джумалиева

Все статьи автора [12]

13:30, 23 декабря 2020
Кубанам мен жаштардын кайратына, Чындык деп жалындаган эрдигине. Өлкөнү сактайлы деп үмүт кылып, Жетсек деп жакшы жашоо деңгээлине. Заман келди аны каалап миң сан адам, Чындык деп чыркырады канча бир жан. Кыргызымдын жигит-кызы тартынбады, Ок жааса артка кетпей бир да...
436 Развернуть статью
11:54, 14 декабря 2020
Бул жашоодо жаркып турчу жылдызы,Аман болсун Чыңгызымдын кыргызы.Улуу доорго изин салып кетиптир,Даңктала бер, кыргызымдын Чыңгызы. Жазгандарың жанды гана эргитет,Көңүлдөрдү жайкы таңдай сергитет.Түбөлүккө дастан болдуң Чыңгызым,Көөнөрбөсүн кыргызымдын...
1005 Развернуть статью
11:01, 4 декабря 2020
Мен адаммын бул жашоону жактырган,Мен адаммын ичке сырды батырган.Кээде ташып толкун сымал түрүлүп,Балдарыма мээрим болуп төгүлүп. Оюм менен бийик болуп аскалардай,Жакшы кепти уксам деймин башкалардан.Кыялымда учкум келет канат күүлөй,Анткени тилек менен баратам...
1192 Развернуть статью
13:34, 2 декабря 2020
Өмүрдү баалайлычы! Көрдүм мен барды дагы, жокту дагы, Бешенемдин кеңдигин да, тардыгын. Балдар үчүн кайышсам да турмушта, Кубанамын бул жазылган тагдырга. Аттиң ай, миң толгонуп улутунам, Өтүп кеткен өмүрдүн ар жылына. Өмүр дайра өз нугунан чайпалбаган, Өмүр кыска өтүп...
817 Развернуть статью
15:59, 31 августа 2020
Кылымдарды басып өтүп, эл катары өзүнүн маданиятын сактап келген элибиздин басып өткөн жолу тууралуу азыноолак кеп сала турган болсок, кандай гана кыйын кезеңдерди башынан өткөрбөдү. Бирок, ата-бабаларыбыз бирде майышса, бирде жеңишке жетишип, чабылып-чачылып кетпей,...
676 Развернуть статью
16:24, 5 августа 2020
Акындан алптар чыккан тайманбаган,  Аалыдай акыйкатты бетке  айткан.  Кулсуңар деген сөзү чөгөлөтүп,  Кыргыздын ар-намысын  көкөлөтүп.  Ырларың төгүлгөнсүйт суу  мончоктой,  Ырдай бергин бул жашоодо  сен мокобой.  Жараткан бир өзүңдү...
817 Развернуть статью
16:29, 23 июля 2020
Жексен болгон шаарды көргөнүмдө, Сыйрылып жүрөгүм ыйлап турду. Ичимден кара жалын оту күйүп, Жан дүйнөм аңтарылып сыздап турду. Суу жууп жер калбаптыр буту базар, Ураптыр дубалдары эл таянар. Өмүрдү жалмап кеткен ажыдаардай, Тунжурайт билмексенге салып актай. Жаш-кары...
853 Развернуть статью
15:53, 23 июля 2020
Биз кыргыздар өзүбүздүн соңку тарыхыбызда канчалаган оор турмушту, кыйынчылык коштогон күндөрдү башыбыздан өткөрсөк да, чабылып чачылып жок болуп кетпей, кыргыз деген улутубузду, жерибизди, өз эне тилибизди, нарк-насилибизди, маданиятыбызды жоготпой жашап келе жатабыз....
1359 Развернуть статью
15:53, 13 июля 2020
Билинбестен таңкы жылдыз өчтүбү, Бул жашоодон ажы акебиз өттүбү. Устат эле шариятка жол салган, Оо, арман ай, кылчайбастан кеттиби. Насаатчы элең жаркылдаган башкача, Тартуулап сен жакшылыкты жалпыга. Пир тутуп Пайгамбарды жүрөгүңдө, Жараткандын жолунан эч тайбаган. Көп...
1472 Развернуть статью
14:22, 7 мая 2020
Дүйнө элин каптаган пандемиянын эпкини Кыргызстанга да жетти. Бул илдетти бийлигине, байлыгына, даражасына карабастан ким болбосун жуктуруп албайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Адам алгач өмүрүмдү сакта деп Аллага жалбарса, андан кийинки эле өмүр сакчылары...
2233 Развернуть статью
17:51, 27 апреля 2020
Урматтуу калайык калк! Эли-журтум! Кыргыз элинин тарыхындагы саргайган карт барактар, эзелтен кылымдарды карытып, кыйынчылыктарга туруштук берип, эл болуп жашап келген 3 000 жылдык тарыхы бар кайратман элибизден кабар берет. Бул мезгил аралыгында кыргыз элинин башынан не...
1453 Развернуть статью
13:50, 30 августа 2019
Референдум – это воля народа или лазейка для политиков? В 2016 году был принят Конституционный Закон Кыргызской Республики «О референдуме Кыргызской Республики», согласно которому референдум Кыргызской Республики - это всенародное голосование граждан Кыргызской...
1259 Развернуть статью

×