Нет фото

Все статьи автора [2]

08:42, 8 мая 2024
Тажикстандын Согду облусунун аймагындагы кыргызча жер-суу аттары Тажик Республикасына караштуу Согди же мурдагы Ленинабад облусунун аймагында көптөгөн түркий тилдеги анын ичинде кыргызча тоолордун, жер-суулардын, калктуу конуштардын аталыштары учурайт. Ошондой эле...
1603 Развернуть статью
08:36, 29 апреля 2024
«Манас» эпосундагы Кулунду, Ыспара, Оротөбө, Кожент топонимдери,Окчу, Чаркоо этнонимдери жана айрым антропонимдер боюнча Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы ооздон оозго, муундан муунга, укумдан тукумга өтүп түбөлүктүү келе жаткан сыймыктуу мурас. Кыргыздар...
1286 Развернуть статью

×