Кыргыйбек Молдожунусов
Историк

Все статьи автора [5]

23:41, 21 июня 2022
Кыргыз тилинде окутулуучу мектептер үчүн базистик планды карап, мындагы ката көрүнгөн айрым маселелер жөнүндө сөз козгобой өтүп кете албайбыз. Бул жерде «билим берүү чөйрөлөрү» деген бөлүштүрүүдөгү кемчиликтерди гана атап, толуктоо катары бир нече сунуштарды...
1742 Развернуть статью
09:34, 23 мая 2022
Тарых дегенде эле, таш доорунан кеп баштап, жаман көнгөнбүз да. Тарыхты адамзатка чейинки асырлардан баштап, жерибиздин жаралышын баяндаган геологиялык доорлордон кеп таштап, айтып бергенде, абдан кызыктуу болмок беле дейм. Элестетсеңиз, 4 жарым миллиард жылдык тарыхка...
1112 Развернуть статью
10:10, 6 декабря 2021
Психология илими Кыргызстанда жаңыдан өнүгүп келе жаткан илимдерден болуп саналат, бирок, анын маани-маңызы менен кыргыз эли абалтан бери тааныш. Бул илим кыргыз коомчулугунда өз ордун табышы үчүн биринчиден анын терминдери кыргызчага түшүнүктүү которулуусу керек же...
1275 Развернуть статью
20:22, 20 ноября 2021
Ар бир мамлекет өз элин биримдикте кармап туруу үчүн кандайдыр бир идеалогияга муктаж, бирок ошол идеяда жергиликтүү калктын маданиятынын эске алынуусу талап кылынат эмеспи. Кыргыз мамлекети бул зарылчылыкты туюп, кыргызстандыктардын башын «Манас» эпосу аркылуу...
5316 Развернуть статью
09:17, 23 августа 2021
Кыргыз маданиятынын эң талылуу жери "Манаста" экендиги талашсыз. Тарыхта акыркы бир жарым кылым бою чет элдик үстөмдүктө жашасак да, бабалардын көөнөрбөс мурасы бүгүнкүчөлүк талатылбаган экен. Эми эгемендиктин шарапаты менен сөз эркиндигин шылтоо кылып,...
1819 Развернуть статью

×