Кыргыйбек Молдожунусов
Историк

Все статьи автора [3]

10:10, 6 декабря 2021
Психология илими Кыргызстанда жаңыдан өнүгүп келе жаткан илимдерден болуп саналат, бирок, анын маани-маңызы менен кыргыз эли абалтан бери тааныш. Бул илим кыргыз коомчулугунда өз ордун табышы үчүн биринчиден анын терминдери кыргызчага түшүнүктүү которулуусу керек же...
639 Развернуть статью
20:22, 20 ноября 2021
Ар бир мамлекет өз элин биримдикте кармап туруу үчүн кандайдыр бир идеалогияга муктаж, бирок ошол идеяда жергиликтүү калктын маданиятынын эске алынуусу талап кылынат эмеспи. Кыргыз мамлекети бул зарылчылыкты туюп, кыргызстандыктардын башын «Манас» эпосу аркылуу...
788 Развернуть статью
09:17, 23 августа 2021
Кыргыз маданиятынын эң талылуу жери "Манаста" экендиги талашсыз. Тарыхта акыркы бир жарым кылым бою чет элдик үстөмдүктө жашасак да, бабалардын көөнөрбөс мурасы бүгүнкүчөлүк талатылбаган экен. Эми эгемендиктин шарапаты менен сөз эркиндигин шылтоо кылып,...
1022 Развернуть статью

×