Добавить свою статью
16 Июня 2021
Кумтөр проблемасын кантип чечиш керек

Акыркы жылдардагы, мамлекет башчылары́нын, кызматтан конституциялык жол менен кетпестен, төңкөрүштөр аркылуү кетип жатышы, экономикалык багыттарды аныктоодо социалдык туңгуюктарга кирип кетүүсү себеп.Бир жагынан экономикалык дөө шаага айланган Кытайдын бизге жакын жайгашканы экономикалык абалды аныктады.Арзан товарларды ташып, андан көп пайда табууга боло тургандыгы,кредиттер,гранттар натыйжалуү пайдаланылбай,жеңил акчага кызыккандар базарда үстөмдүк орноткондүктан,өндүрүштү жандандырүу, жаратмандык менен иштөө четте калып, сүткорлук орноп, көмүскө киреше күч алуудан баш аламандыкьар орун алып келди.Мындан да негизги фактор Кумтөр кени.Алдыраарда жазгыраар дегендей,кантип негизги кирешеден айрылып, тешик чылапчынды тиктеп отуруп калууга болот

Айрым маңыроолуктарга сөз жетпейт. Мутациялык аң сезим өрчүдү..

.Чиновниктер, эл аралык келишимдерди түзүүдө конституциянын таламдарын ишке ашыра албай жеке менчик ишканага мурдунан жетелетип, пигмейге айланышкан.Киши аласы ичинде, жылкы аласы сыртында дегендей, булардын ичинде эмнелер ычып-кычып жатканын ким билет.Кайсы бир маалыматтар чын болсо,Нью-Йорк соту Канадалык компанияга артыкчылык берген.Буга кандайча жооп болот.Анын мыйзамдүу жолдору ООндун 2003 ж. 31октябрында жем кордука каршы кабыл алынган Конвенцияда чагылдырылган.Анын 12 беренеси: f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внут реннего аудиторского контроля для оказания помощи в предупреж дении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали применению надлежащих процедур аудита и сертификации.Кумтөр Оперейтинг электрондук документтердин баарын өчүрүп из жашырган.Ушул эле берененин 3 пунктунда:f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.Жогоруда көрсөтүлгөндөй, эсептик документтерди жаап жашыруу же атайлап жок кылуу кылмыш иши катары каралат.12 берененин 4пункту: Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям. Инвестор туземдик чиновниктерди маң кылып, мамлекетке каршы келишимди түзүүгө мажбурлаган. Жер суу салыктарын төлөбөй келгендиги да,Конвенцияда көрсөтүлгөндөй коррупциялык көрүнүштү тастыктайт.Ошондой эле мамлекеттин үлүшүн азайтып, бир тараптуу мажбурлап, 33% пайызды 15% түшүрүп, пайданын көбүн өзүнө буруп алышы.Конвенция боюнча, жогоруда көрсөтүлгон коррупциялык көрүнүштөрдү, юрисдикциялык алкакта, мамлекет ички мыйзамдары менен кароого акысы бар.Компаниянын өкүлдөрүн жоопко тартылат.Ири штрафтарды тагуу .Буга катар Конвенциянын13 беренесинин а) пункту:Усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процесы принятых решений.Тыянак; 1913 жылдагы Кумтөр боюнча элдик чыгуулар антикоррупциялык мүнөзгө ээ болгон.Конвенциянын 4 беренеси:1)Государства- участники осуществляют согласно настоящей Конвенции в соответствии спринципами суверенного государства и территориальной целостности государства и принципом невмешательства во внутренние дела других государств. 2) ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство участника правом осуществлят на территории другого государства юрисдикцию функции которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.Өлкөнүн баш мыйзамында жер суу байлыктары элдики деп белгиленген.Анда эмне үчүн улутташтыруу керек деп жатабыз. Ал кыргыз элине тийешелүү эле болуп турат.Эмнеге бөйрөктөн шыйрак чыгарыш керек.Конвенция жана башка ООндун резолюцияларында бир мамлекет башка мамлекеттин аймагында юрисдикциялык иш аракеттерди жүргүзө албай тургандыгы белгиленбедиби.Өзүбүз минип жүргөн атты барып, башка бирөөдөн сатып алабызбы.Биз абориген эмеспиз.Биздин укугубузду башка бирөө пайдалана албайт.Мыйзамдык базаны чыңдоо зарылдыгы турат.Махатма Ганди Индиянын көз карандысыздыгын Ангилиянын сотунда утуп алган.Мындай прецедент боло элек.Эгер сотко бара турган болсок Кум төр Оперейтингдин күнөөсүн ачыктап далилдей алгандай болуш керек.Кандай келишим түзүлбөсүн,көзү көрүп тургандан кийин экологиялык зыяндан сактанууга аракет кылыш керек болчу.Жакында Россиянын бийлик өкүлдөрү, батыштын санкцияларына каршы КМШ өлкөлөрү бирдиктүү жооп кайтарышы мүмкүн экендигин билдирген.Россияга салынган санкциялардын маалында, алар нефть газда иштеген Европанын компанияларын кууп чыгышкан.Демек бирдиктуу чара колдонуу жагы да каралат.Эгер жеке ишкана экологияга тийешелүү 5 млрд долларды төлөп, өздөрүнө буруп алган 33%үлүштүн жарымын кайра казнага кайтарып,30 жыл бою төлөнбөй келген жер суу салыктарын кайтарса, жаңы келишимдердин негизинде ишти улантууга болот.Бирок мамлекет андан ары,анын үлүшү таза алтындын 50% пайызынан кем болбосун деген мыйзамды кабыл алуусу кажет.Буга инвестор макул болбосо мамлекет өзү иштете берет.Бирок алтындан көзү күйгөн компания 5 млрд долларды төлөп берип,иш аракеттерин улантууга далалат жасашы да мүмкүн.Мамлекетибиз да алтынга кызыктар.Калган 400 же 500 тонна алтынды өзүбүс алсак мамлекет бутуна туруп кетет.Жеке курсакты бактылуу кылабыз деп, акыл эсти жарды кылып албайлы.Акыл эстүү иш аракеттер бизди жеңишке алпарат.Бирок бул артка чёгинүү дегендике жатпайт.Бүгүн же болбосо эч качан.

Бекбосун Байтин

Стилистика и грамматика авторов сохранена.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
Как разместить свой материал во «Мнениях»? Очень просто
Добавить

Другие статьи автора

20-12-2023
Эң бийик туу
1046

11-12-2023
Соодадагы туннель
685

03-10-2023
Завод курулабы?
919

30-09-2023
Жогорку аң сезим
1147

25-06-2023
Гравитация
1173

20-06-2023
Ала-Тоо бренд
1505

01-04-2023
Салык жана «Лудиттер» Шейх Рашиддин айтканы...
925

04-12-2022
Атомдук станция тууралу...
1584

25-05-2022
Капитализмде жашап жатабызбы?
2009

04-02-2022
Баткенди тоң баспасын
2300

Еще статьи

Комментарии
Комментарии будут опубликованы после проверки модератором
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком

×